Press release from open day

A less than one-year-old company with a history of ten years

Hamari, a company ran by Jari Jääskelä, isn’t even a year-old but some of its customers have years of experience with Jääskelä and his company’s products. Recently Jääskelä got a call from an old customer from a decade ago.

On wednesday 16th of September a phone rang in Hamari’s new office located in the heart of Porvoo. “Hi, Esko here, do you still remember me?” It took a moment before Jääskelä remembered the case from the times at Martela. On request of his boss Jääskelä once had to retrieve a sample seat which had been earlier delivered to a theater located in Tampere. On the spot they discussed why the seat was inconvenient and new updated version of a 1930’s theater seat which fit better the atmosphere of an old building was delivered. After a public sitting test the new seat was approved and the deal was established. And now after ten years the story continues…

Hamari auditorium furniture solutions Oy started its business on 1st of January 2015 when the auditorium business of Martela Oyj was transferred to Hamari. It has since continued the auditorium business in Finland and internationally both directly and through its partners. Collection includes six basic seat models, seven different table solutions and countless numbers of unique customization options based on the buyer’s wishes. Selling auditoriums is a sustained business in which a project may take even three to four years from designing to delivery. In was important to Hamari, when bought the business, also get the whole offer register and the references gathered throughout the years.

Hamari has five employees in Finland and one in Denmark. Designing, selling and purchasing are taken care of in Porvoo. The company found its premises in Porvoo on Runeberginkatu from a building from early 1900’s. Warehouse and a small carpenter’s workshop are located in Turku on Kuninkaanväylä.

Hamari’s first year has started greatly. Deliveries have been going to Sweden, Denmark, Norway, Belgium and of course to Finland. The portion of exports in sales is over 70%. The opening ceremony of the premises on Runeberginkatu had to be moved to autumn due to hurries in deliveries. Open house is held on Friday the 2nd of October at 2pm-6pm.

In addition to old references Hamari has also been able to create loads of new business on their first year of activity. The most significant of them are deliveries to Sweden and Belgium. Altogether 1424 seats were delivered to nine differently sized auditoriums in Artesis Plantjin University College. A new table with slide mechanism was created to the project. Similar table was also used in the project of Örebro University in Sweden where over 500 FORM- auditorium seats designed by Jukka Setälä were delivered.

To Finland Hamari has delivered smaller halls earlier this year but in December the story told in the beginning gets a new page, when Martinus hall in Vantaa gets 437 seats which are variations from the same Drama seat once used in Tampere.

Press material http://www.hamari.pro/press-room/ Interviews, additional information, and picture from CEO Jari Jääskelä, tel. +358 50 502 4731, e-mail jari.jaaskela@hamari.pro

Alle vuoden vanhalla yrityksellä on kymmenen vuoden historia

Jari Jääskelän luotsaama auditorioratkaisuja tarjoava Hamari  ei ole vielä täyttänyt vuottakaan, mutta osalla sen asiakkaista on Jääskelästä ja yrityksen tuotteista vuosien kokemus. Viimeksi Jääskelä sai soiton tamperelaiselta teatteriasiakkaaltaan vuosikymmenen takaa.

 

Hamarin uudessa toimistossa Porvoon keskustassa soi puhelin keskiviikkona 16.syyskuuta. ”Esko tässä terve, muistatko minua?” Kesti hetken, ennen kuin Jääskelä muisti tapauksen Martelan ajoilta. Tampereella sijaitsevaan teatteriin oli toimitettu mallituoli, jonka Jääskelän oli määrä hakea esimiehensä pyynnöstä pois. Paikan päällä selvitettiin, mikä tuolissa ei miellyttänyt, ja tilalle toimitettiin uusi, 1930-luvun teatterituolista päivitetty versio, joka sopi paremmin vanhan rakennuksen henkeen.  Julkisen istumatestin jälkeen tuoli hyväksyttiin ja kaupat lyötiin lukkoon.  Ja nyt yli kymmenen vuoden jälkeen tarina sai jatkoa...

 

Hamari auditorium furniture solutions Oy aloitti toimintansa 1.1.2015 auditorioliiketoiminnan siirtyessä sille Martela Oyj:ltä. Hamari on jatkanut auditorioliiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti sekä suoraan että yhteistyökumppaneittensa kautta. Mallisto käsittää kuusi perustuolimallia,  seitsemän erilaista pöytäratkaisua sekä lukemattoman määrän asiakaskohtaisia räätälöintejä. Auditoriomyynti on  pitkäjänteistä toimintaa,  jossa projekti saattaa kestää  alkusuunnittelusta toimitukseen jopa 3-4 vuotta. Siitä syystä Hamarille oli tärkeää, että liiketoimintakaupan myötä siirtyi koko tarjoushistoria ja vuosien saatossa saadut referenssit.

Hamarin palveluksessa työskentelee yhteensä viisi henkilöä Suomessa ja yksi Tanskassa. Suunnittelu, myynti ja ostotoiminnat hoidetaan Porvoosta käsin. Yritys löysi toimitilat Porvoosta Runeberginkadulta 1900-luvun alun vanhasta pankkisalista.  Lähetysvarasto ja pieni puusepänverstas sijaitsevat Turussa Kuninkaanväylällä.

Hamarin ensimmäinen vuosi on lähtenyt käyntiin vauhdilla. Toimituksia on mennyt Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Belgiaan ja tietysti Suomeen. Viennin osuus liikevaihdosta on yli 70 %. Toimituskiireiden vuoksi Runeberginkadun toimitilojen avajaiset jouduttiin siirtämään syksyyn. Avoimet ovet pidetään perjantaina 2. lokakuuta klo 14-18.

Vanhojen referenssien lisäksi  Hamarin on  onnistunut luoda runsaasti uutta liiketoimintaa jo ensimmäisenä toimintavuotenaan.  Tärkeimpiä niistä ovat merkittävät toimitukset Ruotsiin ja Belgiaan. Artesis Plantjin University Collegen yhdeksään erikokoiseen saliin toimitettiin yhteensä 1424 PRIMO-istuinta. Projektiin kehitetty uusi liukumekanismipöytä sai jatkoa Ruotsin Örebro University projektissa, minne toimitettiin yli 500 Jukka Setälän suunnittelemaa FORM-auditoriotuolia. 

Suomeen Hamari on toimittanut pienempiä saleja alkuvuodesta, mutta joulukuussa saa alussa kuvattu tarina uuden välilehden; aikoinaan Tampereelle menneestä teatterituolista kehitelty Drama- tuoli saa uuden variaation Martinus salissa Vantaalla, minne toimitetaan 437 paikkainen sali.

 

Lehdistömateriaalia www.hamari.pro/press-room Haastattelut, lisätiedot ja kuvapyynnöt toimitusjohtaja Jari Jääskelä, puhelin +358 50 502 4731, sähköposti jari.jaaskela@hamari.pro

Press release from open day