Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hamari auditorium furniture solutions Oy
Runeberginkatu 34 e
06100 Porvoo Finland
+358 50 464 1375
(jäljempänä ”Hamari”)
[email protected]
www.hamari.pro

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tea Gröndahl
[email protected]
+358 50 464 1375

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimituksiin sekä liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, ei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden tilausten tiedot, eli asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutus- ja toimitusosoitteet sekä tilausten sisällöt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan tilauksen tai verkkosivun kontaktilomakkeen kautta. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Hamarin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu huolellisesti suojattuihin atk-järjestelmiin tietokoneilla ja verkossa. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakasta itseään koskevat tiedot voi pyytää allekirjoitetulla kirjeellä maksuttomasti.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Omia tietoja voi korjata pyytämällä sitä Hamarilta.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Privacy Policy